PROFESJONALIZM DŹWIGNIĄ HANDLU

W ramach projektu w okresie wrzesień 2011 - styczeń 2012 zorganizowany zostanie kurs "Zarządzanie dla menadżerów sprzedaży" składający się z cyklu 7 modułów warsztatowych prowadzonych przez menadżerów z wieloletnim doświadczeniem w działach handlowych. Podczas zajęć wykorzystywane będą innowacyjne metody nauczania tj. studia przypadków, gry symulacyjne, blended learning, e-mentoring.

Kurs „Zarządzanie dla menadżerów sprzedaży” w wymiarze 104 godzin, składający się 7 modułów szkoleniowych:

  • Moduł I - Analiza sytuacji rynkowej, ocena konkurencji rynku – 8 godzin

  • Moduł II - Wspomaganie procesu sprzedaży (techniki promocji, merchandising, sprzedaż B2B) – 16 godzin

  • Moduł III - Formułowanie strategii, planu sprzedaży firmy – 8 godzin

  • Moduł IV - Pozyskiwanie i kierowanie personelem sprzedażowym, organizowanie wysiłku sprzedażowego – 16 godzin

  • Moduł V - Sztuka negocjacji, negocjacje handlowe, techniki sprzedaży – 16 godzin

  • Moduł VI - Zarządzanie projektami sprzedażowymi według metodyki Prince2 – 32 godziny. W ramach tego modułu Uczestnicy/czki zostaną przygotowani do międzynarodowego egzaminu i będą mogli uzyskać Certyfikat Prince2Foundation

  • Moduł VII - Kompetencje menadżera sprzedaży – do wyboru jeden warsztat spośród: „Kobieta sukcesu” – 8 godzin, „Aktywni 45+” – 8 godzin, „Kreuję swój sukces” – 8 godzin

Uzupełnieniem warsztatów będą lekcje e-learningowe z psychologii sprzedaży, prawa pracy, prawa cywilnego dla menadżerów oraz wsparcie psychologiczno-doradcze równolegle do szkoleń. Zwieńczeniem projektu będzie konferencja podsumowująca całe przedsięwzięcie, podczas której wręczone zostaną dyplomy.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie (tj. warsztaty, wsparcie psychologiczno-doradcze i konferencja) będą odbywać się w Warszawie. Nie będą zwracane koszty dojazdu oraz noclegu. Organizator zapewnia dodatkowo fachowo przygotowane materiały szkoleniowe (notesy, teczki, długopisy) oraz poczęstunek (lunch i przerwy kawowe).