O PROJEKCIE
„PROFESJONALIZM DŹWIGNIĄ HANDLU"

 

Projekt pt. „Profesjonalizm dźwignią handlu" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie." Działanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Profesjonalizm dźwignią handlu" zakłada realizację szkoleń i doradztwa dla 60 menadżerów sprzedaży z obszaru woj. mazowieckiego.

Koncepcja Projektu wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb oraz sytuacji pracowników i pracowniczek znajdujących się w trudniejszej sytuacji na mazowieckim rynku pracy. Wyniki analizy wskazują na trudną sytuację pracowników i pracowniczek powyżej 45 r.ż na rynku pracy. Wydłużanie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia należy do priorytetowych działań krajów Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 60 pracowników i pracowniczek (min. 33 kobiety) mazowieckiego sektora handlu detalicznego i hurtowego,  w tym min. 30 osób powyżej 45 r.ż., do dynamicznie zmieniających się potrzeb mazowieckiego rynku pracy i wyzwań społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnikom i uczestniczkom projektu proponujemy udział w cyklu bezpłatnych szkoleń poświęconych wzmacnianiu umiejętności przywódczych, rozwijaniu umiejętności sprzedaży oraz podwyższeniu efektywności pracowników. Zajęcia będą poświęcone następującym zagadnieniom: analiza sytuacji rynkowej, techniki promocji, merchandising, sprzedaż B2B, formułowanie strategii sprzedaży, kierowanie personelem sprzedażowym, pozyskiwanie wysiłku sprzedażowego, negocjacje handlowe i techniki sprzedaży. Dodatkowo, w ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami sprzedażowymi zgodnie z metodyką PRINCE2 oraz będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu Prince2Foundation.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2011 - 29.06.2012. Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie prowadzony był w okresie 7 czerwca - 15 lipca 2011 r.

 

Oferowane w ramach projektu wsparcie jest bezpłatne