Menadżerowie sprzedaży z certyfikatami Prince2 Foundation!

 

W ramach bezpłatnego projektu "Profesjonalizm dźwignią handlu" w okresie II.2011-VI.2012 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przeszkoliła 60 menadżerów sprzedaży. Projekt skierowany do pracowników i pracowniczek handlu detalicznego i hurtowego z woj. mazowieckiego - był wspaniałą szansą rozwoju zawodowego szczególnie dla osób, które na rynku pracy znajdują się w trudniejszej sytuacji - kobiet i osób powyżej 45 r.ż. Frekwencja dopisała - do projektu zgłosiły się 43 Panie, a osoby powyżej 45 r.ż. stanowiły 50% grupy szkoleniowej.

 

Dopasowany do indywidualnych potrzeb, "szyty na miarę" program szkoleniowo doradczy pt. "Zarządzanie dla menadżerów sprzedaży" realizowany był innowacyjnymi metodami, przez trenerów-praktyków z wieloletnim stażem.

 

Organizowane w weekendy szkolenia dostarczyły uczestnikom i uczestniczkom nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu m.in. technik sprzedaży, negocjacji handlowych, promocji, merchandisingu-u, sprzedaży B2B, czy zarządzania personelem. Uzupełnieniem warsztatów były lekcje e-learningowe z psychologii sprzedaży, prawa pracy, prawa cywilnego oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze. Największym wyzwaniem dla uczestników były certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2. Egzamin Prince2 Foundation jest cenionym przez pracodawców dokumentem potwierdzającym profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami zarówno w kraju, jak i za granicą.  Certyfikat uzyskało aż  59 z 60 uczestników!

Wręczenie certyfikatów i zamknięcie projektu odbyło w maju 2012 r. podczas Konferencji podsumowującej projekt pt. "Profesjonalny handel - ścieżki rozwoju". Wykłady nt. społecznej odpowiedzialności handlu, roli menadżera i coacha oraz profesjonalizmie w handlu wygłosili znakomici eksperci i ekspertki reprezentujący m.in. Polską Izbę Handlu oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich Uczestników i wspaniałej współpracy z trenerami i ekspertami projekt zakończył się wielkim sukcesem.  Wszystkim menadżerom sprzedaży życzymy wielu sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym!